ÀURICA - CONGRÉS ESCOLTES DE MENORCA

Tags: 9ª Convocatoria


Este proyecto tiene

A.D.E. – Escoltes de Menorca

Escoltes de Menorca, durà a terme un congrés que pretén analitzar el moviment i resituar-lo dins Menorca. Volem seguir col·laborant en l’educació integral dels infants i joves en el temps de lleure, fent-ho amb una oferta de qualitat i adaptada a les necessitats reals de la societat menorquina.

Web » Facebook »


El projecte consisteix en celebrar un congrés associatiu on participin els diferents agents educatius de la nostra associació: caps (monitors/es), membres dels consells d’agrupaments, Trucs (joves de 18-19 anys).

El congrés pretén ser una aturada en el camí per observar d’on venim, on som i com ens trobem, i consensuar cap on volem anar.

S’extreurà un pla estratègic que pugui contemplar diferents línies d’actuació: de l’estructura associativa, d’ aspectes econòmics, de la interacció social que volem, etc...

Prèviament a l’acte principal, es realitzarà un estudi mitjançant un qüestionari, analitzant les necessitats i punts de vista, de totes les persones que hi participaran.

Després d’analitzar-ne els resultats, es treballaria en petit grup i de forma conjunta per poder-ne extreure el fruit.

Però també volem moments per enfortir els lligams entre els diferents membres, enfortir l’associació, posar en valor l’esforç del nostre voluntariat i obrir-nos cap a la societat. Així, s’han pensat actes com una celebració eucarística oberta, una exposició sobre l’escoltisme durant la setmana de l’esdeveniment, un sopar-concert obert...

Però també volem moments per enfortir els lligams entre els diferents membres, enfortir l’associació, posar en valor l’esforç del nostre voluntariat i obrir-nos cap a la societat. Així, s’han pensat actes com una celebració eucarística oberta, una exposició sobre l’escoltisme durant la setmana de l’esdeveniment, un sopar-concert obert...

  • Entidad: A.D.E. – Escoltes de Menorca
  • Beneficiarios: Caps, equips directius, comissions, col·laboradores i participants dels agrupaments
  • Presupuesto: 3.600 €