CONTRACTACIÓ PERSONAL DE SUPORT PER A LES AULES DE P1 I P2 DE L’ESCOLA INFANTIl ES BUSQUERETS

Tags: 9ª Convocatoria


Este proyecto tiene

APIMA CEI ES BUSQUERETS

Durant el primer trimestre del curs es du a terme el període d’adaptació dels infants, durant el qual les educadores-tutores han de combinar atenció individualitzada amb activitats de caire grupal. Per aquest fet es produeixen certs desajustos que consideram totalment solventables mitjançant personal de suport.


L’Escola Infantil es Busquerets compta amb 2 classes de P1 amb 12 alumnes cadascuna i 2 classes de P2 amb una mitjana de 18 infants. Cada classe està atesa i dirigida per una tutora i estàn físicament connectades i comparteixen lavabos i inodors adequats als nens.

Poder comptar amb una persona de suport per atendre alguns processos d’aprenentatge i maduració, com ara el control d’esfínters, en aquesta etapa permet que la tutora no hagi de deixar l’activitat grupal. Açò significa una millora en la gestió del temps i en el ritme de les activitats a desenvolupar.

  • Entidad: APIMA CEI ES BUSQUERETS
  • Beneficiarios: Infants de les aules de P1 i P2 de l’escola infantil des Busquerets
  • Presupuesto: 1.337,14 €