La difícil tasca d’inserir-se a la societat. Programa EPIKEIA

Tags: 5ª Convocatoria, Premiados


Càritas Diocesana de Menorca

Servei d’Unitat Depenent vinculada al Centre Penitenciari per atendre a tots els presos amb residència a Menorca que han obtingut el règim de tercer grau penitenciari. Amb aquest servei es vol crear una alternativa al cumpliment de la pena així com facilitar la inserción familiar, laboral i comunitària d’aquests presos.

Web » Facebook »


D’ençà  el seu funcionament i fins 30 de novembre de 2013 s’han beneficiat d’aquest servei 40 reclusos que viuen a Menorca.

No tots els presos que arriben al final de l’acompliment de la seva pena estan disposat ni preparats per fer front al que la societat demanarà d’ells. Els que si ho desitgen, val la pena donar-los un cop de mà. Açò és el que fem des del programa Epikeia de Pastoral Penitenciaria/Càritas.

El programa Epikeia (paraula grega que vol dir “equitat”) acull aquells presos  que, una volta arribat al seu tercer grau (els falta poc temps per sortir definitivament) i pel bon historial carcerari, poden optar, de manera voluntària, a integrar-se a aquest programa, deixant el Centre Penitenciari i passar a ocupar una de les habitacions de la Unitat Dependent Epikeia.

Les Unitats Dependents, com ja diu el seu nom, són habitacles (cases, pisos...) que depenen del Centre Penitenciari però estan gestionats per institucions civils o religioses, en aquest cas, Pastoral Penitenciaria/Càritas.

Allà els interns inicien un procés de reinserció socialment més proper a la societat, professionalment més controlat (per professionals preparats: monitors, assistent social, voluntaris) i personalment més engrescador, amb més possibilitats d’èxit, en definitiva.

  • Entidad: Càritas Diocesana de Menorca
  • Presupuesto: 33.688,60 €
  • Beneficiarios: Interns penitenciaris en tercer grau i penats en permisos tutelats entre setmana