Secció de jardinería i manteniment A.E. Sant Antoni Mª Claret

Tags: 6ª Convocatoria


Agrupament Escolta Sant Antoni Maria Claret

Programa d’educació social mitjançant la pràctica de la jardineria, horticultura i el contacte amb la natura.

Web »


Projecte de jardineria/horticultura (tutelada per monitors) amb fins pedagògics i educatius no formals orientada sempre cap al desenvolupament personal, cognitiu i afectiu dels seus participants.

Les activitats triades pel projecte són sempre basats en la feina del camp: treballs forestals (Poda i desbrossament), construcció de paret seca, horticultura, floricultura. S´impartiran també coneixements tècnics no formals sobre manteniment d’edificis i zones; cria i manteniment de petits animals de granja; manteniment de piscines i petits embassaments; petites construccions i reparacions; primers auxilis.

Un dels objectius finals és dirigir als joves cap als estudis de grau mitjà específics a Menorca sobre producció agropecuària o jardinería que s’imparteixen a l’IES Pasqual Calbó de Maó).

  • Entidad: Agrupament Escolta Sant Antoni Maria Claret
  • Beneficiarios: Adolescents en situació de risc
  • Presupuesto: 3.832 €