Suport de personal per a les tutores de les classes de P2 durant el període d'adaptació en el primer trimestre a l’escoleta Es Passerells

Tags: Premiados, 6ª Convocatoria


Associació de pares i mares de l'escola infantil Es Passerells de Maó

L'adaptació dels nens a l'escola infantil és un període que pot ser angoixant per a les famílies (pares i nens). Per a això les tutores de les classes han de poder disposar del màxim temps possible per atendre de forma individualitzada a les famílies i a cada alumne en particular. Poder disposar d'una persona de suport per atendre alguns processos d'aprenentatge i maduració com ara el control d'esfínters en aquesta etapa d'adaptació permet que la tutora no hagi de deixar l'activitat grupal que s'estigui efectuant en aquell moment.

Web »


L'escola infantil Es Passarells compta amb dues classes de P2. Cada classe està atesa i dirigida per una tutora, cadascuna de les quals té una mitjana de 18 alumnes aproximadament. Les classes estan físicament connectades i comparteixen lavabos i inodors adequats als nens.

Poder disposar d'una persona de suport per atendre alguns processos d'aprenentatge i maduració com ara el control d'esfínters en aquesta etapa d'adaptació permet que la tutora no hagi de deixar l'activitat grupal que s'estigui efectuant en aquell moment. Això facilita una millor gestió del temps i del ritme de les activitats i unitats educatives que s'estan duent a terme.

  • Entidad: Associació de pares i mares de l'escola infantil Es Passerells de Maó
  • Beneficiarios: Alumnes de P2 de l'EI Es Passerells
  • Presupuesto: 1.160,44 €