Temporada 2013/2014 del Club Esportiu Mercadal

Tags: Premiados, 4ª Convocatoria


Club Esportiu Es Mercadal

El principal objectiu del Club Esportiu Mercadal des de la seva fundació l’any 1923 és fomentar la pràctica de l’esport, i en concret del futbol, activitats que es desenvolupen a les instal·lacions del camp de futbol municipal Sant Martí des Mercadal.


El Club Esportiu Mercadal està organitzat en dues seccions diferenciades: l’Escola de Futbol i l’equip de III Divisió Nacional, agrupant en total uns 150 judagors; 30 entrenadors i delegats d’equip.

La finalitat de l’Escola de Futbol, coincidint bàsicament amb el període escolar, és educar els al·lots/es a través de l’esport, utilitzant el futbol pel seu desenvolupament integral. La característica principal és l’aprenentatge d’aquest esport, amb continguts planificats, cercant una millora contínua de la competència de cada al·lot/a, i al mateix temps també del grup. La progressió en totes les tasques, jocs i accions es fa amb un nivell de dificultat adequat a l’edat de cada fillet, tot fonamentat en l’educació física de base.

Els objectius són aprendre i millorar els aspectes tècnics, tàctics i estratègics del futbol, crear hàbits tan elementals com la higiene personal, el respecte cap a tots els implicats en aquesta activitat i fomentar el concepte d’amic-company. Els valors del fair-play estan presents durant tot el procés.

La finalitat de l’equip de III Divisió és la de competir a la lliga a nivell de Balears aconseguint el millor resultat possible i ser el referent i objectiu a on arribar pels integrants de l’escola de futbol.

  • Entidad: Club Esportiu Mercadal
  • Presupuesto: 144.900 €
  • Fecha de presentación: 3 Agosto 2013
  • Beneficiarios: Escuela y equipo de futbol